UE w służbie niepełnosprawnym

https://ewaflor.pl/ Firma etoto oferuje najwyższej klasy asortyment

Osoby niepełnosprawne wcale nie są skazane na życie z renty i przesiadywanie całymi dniami w domu. Wręcz przeciwnie.

To że ktoś jeździ na wózku nie oznacza przecież, że nie może bardzo efektywnie wykonywać pracy na komputerze. A więc wszelkie zadania biurowe stoją przed taką osobą otworem.

To tylko przykład – jeden z wielu. Aktywizacja niepełnosprawnych to jeden z celów programów prowadzonych dzięki dofinansowaniu przez UE obszaru pracy i integracji społecznej.

Wspieranie firm w zatrudnianiu niepełnosprawnych i samych osób o ograniczonej sprawności daje wymierne korzyści gospodarcze. To po prostu kolejni pracownicy na rynku pracy, a więc z perspektywy państwa dodatkowe pieniądze z podatków, mniej wydatków na renty i więcej składek ubezpieczeniowych czy zdrowotnych.

Wśród wielu istotnych projektów można wymienić program wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz program wsparcia i utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

www.waldemarkasta.pl