Ścisłe przedmioty

www.gok-psary.pl

Przedmioty ścisłe to między innymi matematyka, fizyka, a z nimi związana jest elektronika i informatyka. Z przedmiotami ścisłymi mamy już kontakt od szkoły podstawowej, po gimnazjum i szkoły średnie: liceum, technikum i szkoły zawodowe. Dwie ostatnie są ściśle związane z wybraniem kierunku kształcenia w trakcie trwania edukacji – uczniowie odbywają praktyki, gdzie mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.

Coraz częściej i w liceach ogólnokształcących są tworzone klasy profilowane, co prawda nie ma na nich zajęć praktycznych, warsztatowych, ale uczniowie zapoznają się z podstawami wiedzy, którą potencjalnie będą wykorzystywać podczas pracy zawodowej. Wiedza zdobyta w wyżej wymienionych szkołach służy jako fundament do rozpoczęcia edukacji na uczelni wyższej. Tu w przypadku bardziej szczegółowych kierunków podstawy nie są mile widziane, a wręcz bezwzględnie wymagane.

To na nich najczęściej studenci, by dostać się na konkretny kierunek, muszą pozytywnie zdać egzamin wstępny.