Nauka i edukacja

prowadzenie księgowości poznań obsługa helpdesk obsługa helpdesk helpdesk obsługa

Unia Europejska dofinansowuje nie tylko projekty mające bezpośrednie przełożenie na lepsze funkcjonowanie gospodarki. Wspiera również te inwestycje, które mogą dać dobre rezultaty w przyszłości.

Dobrym miejscem na lokowanie środków zgodnie z tą filozofią jest nauka i edukacja. Każdy uczeń i student to w pewnym sensie inwestycja, która może kiedyś dać wymierne korzyści dla państwa, jak i całej UE.

Dobrze wyedukowani obywatele są wydajniejszymi pracownikami, a także tworzą innowacyjne rozwiązania. To samo można powiedzieć o nauce – finansowanie projektów naukowych wiąże się oczekiwaniami, że odkrycia dadzą wymierne efekty.

Czasem w niedalekiej przyszłości, a czasem w terminie trudnym do przewidzenia. Wśród wielu inwestycji, które warto wymienić znajduje się m.

in. projekt budowy pracowni komputerowych dla polskich szkół.

Równie istotne są inwestycje skoncentrowane w konkretnych ośrodkach – przykładem może być Centrum Nowych Technologii „Ochota” na Uniwersytecie Warszawskim.

rejestr dłużników niewypłacalnych