Najpopularniejsze błędy przy ocieplaniu domu

Ocieplanie domu to dość istotny element całego remontu, ponieważ to właśnie ono odpowiada za termoizolację budynku. Nieszczelnie i niedokładnie ocieplony dom będzie bardzo szybko oddawał ciepło, w efekcie czego w środku będzie po prostu bardzo zimno. Dodatkowo, niskiej jakości ocieplenie znacząco podnosi koszty związane z ogrzewaniem, ponieważ trzeba na nie przeznaczyć po prostu więcej energii. Biorąc to wszystko pod uwagę powinniśmy zatem przykładać dużą wagę do ocieplania domu, bo jest to inwestycja na lata. Wśród najczęściej popełnianych błędów przy tej praktyce można wymienić między innymi: 1. Niedokładny projekt termoizolacji – zanim jeszcze rozpoczną się prace remontowe, należy wpierw opracować projekt, który to będzie uwzględniał nie tylko aspekty estetyczne ocieplenia, ale przede wszystkim jego specyfikację. Dodatkowo, niezwykle ważnym elementem jest analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. To właśnie na jej podstawie należy dobrać właściwą grubość termoizolacji, a także sprawdzić czy w nowej przegrodzie nie będzie zagrożenie trwałego jej zawilgocenia. 2. Brak zabezpieczenia budynku – dom lub inny budynek, który będzie poddawany termoizolacji powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przez różnego rodzaju zabrudzeniami czy uszkodzeniami. Istotne jest oczywiście nie tylko ochrona całej elewacji, ale też okien i terenów obok budynku. Warto przede wszystkim okleić okna folią by uniknąć zabrudzeń oraz zabezpieczyć rusztowanie siatką. Pozwoli to uniknąć zabrudzeń, ale też ochroni izolację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem przyczyniając się do jej równomiernego wysychania.

3. Niewłaściwe przygotowanie podłoża – aby termoizolacja miała sens i spełniała swoją funkcję należy rzetelnie zająć się przygotowaniem ścian. Powinny one mieć odpowiednią nośność, byś gładkie, równe i odpylone, a dodatkowo zapewniać dobrą przyczepność dla kleju. W przypadku gdy okazuje się, że tynk jest nieco nierówny należy uporać się ze wszystkimi ubytkami. Dodatkowo, ściany muszą być wolne od pleśni, ponieważ może ona zacząć się coraz bardziej rozrastać i spowodować konieczność ponownej izolacji, a nawet burzenia ściany. W przypadku gdy mur będzie niedoczyszczony z brudu lub innych luźnych części zamontowana termoizolacja w bardzo łatwy sposób będzie mogła odpaść. 4. Zmiany w trakcie prac – roboty związane z termoizolacją powinny być przeprowadzane zgodnie z przygotowanym planem. Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być każdorazowo zatwierdzane z jego autorem, ponieważ mogą znacząco wpływać na efekt końcowy całej pracy. 5. Niewłaściwa kolejność wykonywanych prac – mimo że wydaje się to dość oczywiste nie każdy fachowiec będzie w stanie przeprowadzić prace termoizolacyjne w dobry sposób. Warto jednak o tym pamiętać, ponieważ może mieć to wpływ na późniejsze zużywanie się i jakość termoizolacji. 6.

Niezabezpieczenie styropianu – styropian jest takim tworzywem, które będąc używanym w termoizolacji powinno zostać odpowiednio zabezpieczone przed promieniami słonecznymi, ponieważ pod wpływem jego działania może ulegać degradacji.