Dogoterapia w rehabilitacji i nie tylko

www.anetakicman.pl schodołazy nowe

Dogoterapia to terapia kontaktowa z udziałem psa. Polega ona na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Medycyna niekonwencjonalna rozumie dogoterapię jako uzupełniającą szeroko rozumianą rehabilitację i stanowi dopełnienie całości oddziaływań terapeutycznych. Medycyna niekonwencjonalna pomaga w naturalny sposób bez pomocy farmaceutyków przełamać między innymi lęk przed psami. Wykorzystuje się do tego głaskanie i przytulanie się.

Dodatkowo dogoterapia pomaga poznać budowę ciała zwierzęcia jak i kształtować orientację w schemacie własnego organizmu. Stymuluje zmysły takie jak słuch, wzrok i dotyk. Bardzo ważnym elementem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzęciem, co równocześnie ćwiczy koncentrację uwagi. U chorych przy zastosowaniu dogoterapii można zauważyć znaczne ożywienie pacjenta, co jest właściwie niemożliwe przy zastosowaniu leków. Ciekawa jest również poprawa w umiejętności wyrażania swoich uczuć w sposób werbalny i niewerbalny, w zależności od możliwości dziecka czy też dorosłego pacjenta.